top of page

Ik ben maar weet niet hoe

Jij weet hoe maar bent het niet

Ik ben het fenomeen autisme gaan onderzoeken omdat op creatieven opleidingen is gebleken dat minimaal

60% van de leerlingen hoog sensitief is. Nou word hoog sensitiviteit en autisme in Nederland als twee verschillende dingen gezien, in veel andere landen (zoals Amerika) is dat niet zo. Om vooroordelen te voorkomen ben ik uit gegaan van de vijf meest concrete theorieën die het denken van mensen met autisme proberen te verklaren. Geïnspireerd door interviews en wetenschappelijke onderzoeken heb ik vijf statische herhalende animaties gemaakt. Ik heb gekozen om met klei te werken omdat ik gelijkenissen vond tussen de perceptie van de wereld van mensen met autisme, zoals de theorieën omschrijven en de structuur van de klei.

Software:

Adobe After Effects

Adobe Premiere

Cinema 4D

MakerBot Digitizer

Cura

Hardware:

MakerBot 3D scanner

Ultimaker 3D printer

Keramiek 

Hobby klei

SENSORISCHE GEVOELIGHEID

CONTEXT BLINDHEID

EXECUTIEVE FUNCTIES

THEORY OF MIND

CENTRALE COHERENTIE

De beelden die ik heb gemaakt zijn onderdeel van mijn video installatie. Deze bevind zich in een afgesloten ruimte in de vorm

van een trechter. Deze trechter symboliseert het spectrum, net als licht dat door een prisma schijnt. De posities van de

 

beeldschermen volgen dit principe ook.  Aan het einde van deze kamer is een video projectie te zien. Hier word het figuurtje

 

van de vijf beelden uitvergroot tot bijna levensecht. Hij verschijnt zo nu en dan om contact proberen te leggen, maar dit lukt net

niet want hij leeft achter wazige wand in een andere dimensie. In de ruimte speelt de sound-scape af die nu ook te horen is.

bottom of page